Selectați limba dvs

Header site

Dezvoltare profesională

IAP prestează cursuri de dezvoltare profesională pentru personal din entitățile publice și private, care au drept scop aprofundarea și actualizarea cunoștințelor, dezvoltarea abilităților, modelarea atitudinilor necesare pentru exercitarea eficientă a atribuțiilor funcției.

Programele de dezvoltare profesională se elaborează în conformitate cu necesitățile de instruire ale beneficiarilor (personal cu funcții de conducere/de execuție) și au o durată de la 16 pînă la 80 de ore academice, în funcție de complexitatea tematicii abordate.

Cursurile de dezvoltare profesională se realizează atît la comanda de stat cît și la solicitarea autorităților publice, precum și în colaborare cu partenerii de dezvoltare.