Selectați limba dvs

Header site

Formare profesională

IAP realizează cursuri de formare profesională, care au drept scop formarea continuă a unor categorii specifice de personal din autoritățile publice. Actualmente, IAP oferă cursuri de:

formare inițială: pentru funcționari publici debutanți; pentru primari și aleși locali la primul mandat, pentru mediatori

formare managerială: pentru personal de conducere cu o experiență managerială de pînă la 5 ani

formare specializată: pentru personal de conducere/de execuție pe domenii complexe de activitate

Programele de formare profesională se elaborează în conformitate cu necesitățile de instruire ale beneficiarilor, cu direcțiile prioritare de activitate ale Guvernului și au o durată de la 40 pînă la 130 de ore academice, în funcție de complexitatea tematicii abordate.

Cursurile de formare profesională se realizează atît la comanda de stat cît și la solicitarea autorităților publice.