Selectați limba dvs

Header site

Funcționari publici din cadrul Ministerului Justiției își perfecționează abilitățile profesionale pe dimensiunea implementării codului administrativ

Dezvoltarea competențelor profesionale ale funcționarilor publici reprezintă o prioritate pentru Ministerul Justiției al Republicii Moldova.

Astfel, în perioada 23-24 mai curent, conform Planului de dezvoltare profesională, un grup de funcționari de conducere și de execuție participă la cursul de dezvoltare profesională „Implementarea codului administrativ: provocări și oportunități”. Cursul este ținut de formatoarea dna Natalia Chiper, dr., conf. univ..

1

Pe parcursul a două zile, funcționarii sunt familiarizați cu subiecte ce vizează reglementările Codului administrativ referitoare la procedura administrativă din Cartea a doua: esența și noțiunea, condițiile de legalitate și oportunitate actelor administrative, procedura prealabilă și executarea actelor individuale.

O atenție aparte este acordată aspectelor privind procedura contenciosului administrativ din Cartea a doua: tipurile acțiunilor în contencios administrativ, examinarea admisibilității, suspendarea executării actului administrativ individual contestat vs ordonanța provizorie, executarea hotărârilor judecătorești și a tranzacțiilor de împăcare, precum și alte aspecte ce țin de obligațiile autorității publice.

2

Participanții au manifestat interes față de studiile de caz discutate în cadrul cursului, fapt ce a facilitat dezvoltarea abilităților necesare implementării prevederilor Codului administrativ.

Ultimele noutăți

Mai multe Noutăți  
Accesări2