Selectați limba dvs

Header site

S-A FINALIZAT CU SUCCES CURSUL „ELABORAREA ȘI EVALUAREA POLITICILOR PUBLICE”

Un grup de funcționari din autoritățile administrației publice centrale au realizat al treilea modul „Analiza Impactului de Reglementare”, finalizând astfel cursul de dezvoltare profesională „Elaborarea și Evaluarea Politicilor Publice”.

image001

Modulul a fost organizat de Institutul de Administrație Publică, în perioada 08-10 noiembrie 2023 și este destinat consolidării cunoştinţelor, dezvoltării abilităţilor şi modelării atitudinilor/ comportamentelor funcţionarilor publici necesare pentru monitorizarea și evaluarea politicilor publice eficiente, evaluarea cantitativă și calitativă a rezultatelor politicilor publice în vederea realizării obiectivelor şi priorităţilor Guvernului.

image003

Activitățile de instruireau fost livrate într-o manieră interactivă, implicând funcționarii în diverse activități practice precum lucru în echipă, dezbateri, studii de caz, etc.

image005

Împreună cu formatorii, participanții au abordat subiecte ce vizează conceptul și conținutul AIR, cadrul de reglementare național, standardele de calitate pentru analiza de impact, criteriile de decizii, metode analitice pentru AIR, precum și consultarea părților interesate. 

image007

În rezultatul participării la curs se dorește consolidarea unui corp de funcționari pregătiți pentru elaborarea documentelor de politici calitative care să  asigure atingerea obiectivelor trasate.

image009

Ultimele noutăți
Mai multe Noutăți  
Accesări2