Selectați limba dvs

Header site

AUTORITĂȚILE PUBLICE CENTRALE INSTRUIESC PERSONALUL PENTRU ARMONIZAREA PROCESELOR DE ADERARE A REPUBLICII MOLDOVA LA UNIUNEA EUROPEANĂ

image001

Continuă pregătirea personalului din administrația publică centrală pentru armonizarea legislației și politicilor naționale la cele ale Uniiunii Europene. În acest sens, în perioada 15-16 noiembrie curent, funcționari din cadrul direcțiilor de coordonare politici și integrare europeană ale ministerelor, membri ai grupurilor de lucru sectoriale pentru pregătirea aderării la Uniunea Europeană, participă la cursul „Politici europene, armonizarea legislației  naționale cu legislația Uniunii Europene și rolul administrației publice în procesul de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană”.

 image003  image005

În calitate de formatori ai cursului au fost antrenați funcționari publici din cadrul Cancelariei de Stat.

Într-o manieră participativă, participanții au discutat subiecte ce vizează cadrul juridic și instituțional al Uniunii Europene, criteriile de eligibilitate pentru aderare, transparența și implementarea acquis-lui comunitar, armonizarea legislației și a politicilor interne ale Republici Moldova cu cele ale Uniunii Europene, etc.

image007

Activitățile Institutului, Cancelariei de Stat și ale autorităților administrației publice converg spre consolidarea capacităților autorităților publice pentru alinierea la standardele UE.

 

Ultimele noutăți
Mai multe Noutăți  
Accesări2